Verplaatsbaar ZWEMBAD in ROTTERDAM

POEL is een tijdelijk zwembad voor de zomermaanden, gemaakt in een duwbak en dat de rest van het jaar dienst doet als transportmiddel in de Rotterdamse haven. Niet alleen spannend en uniek, ook nog eens slim en duurzaam!

Kom je ook een middag zwemmen, zonnen, chillen, of een kijkje nemen bij deze gave attractie bij de Machinist in Delfshaven? POEL is dé publiekstrekker Rotterdam voor het zomerseizoen.

Iedereen is welkom om een duik te nemen in dit buitenbad, of alleen te komen kijken want POEL is op zichzelf al een belevenis.
We bouwen het bad op aan de Spangesekade en meren in het eerste jaar aan in de Coolhaven bij de oude Machinistenschool, de Machinist.

 Samen met hen maken we er een fantastische zomer van! Tijdens de Wereldhavendagen kun je ook een kijkje komen nemen bij POEL, ben je er ook bij?

Na de zomer bouwen we het zwembad weer af, slaan we de spullen op en gaat de duwbak weer in gebruik op de Maasvlakte.
Gedurende de wintermaanden bereiden we een nieuw programma voor en willen we naast de Machinist, ook andere plekken aan de Maas aandoen.

Woon je bij de Rijnhaven, de Maashaven, Bolnes of Heijplaat? In 2014 hopen we daar ook aan te meren zodat je een duik kan nemen in dit gave zwembad.


 

MAATSCHAPPELIJK

Poel verbindt de stad met het water

boompjes

POEL is niet alleen een project op zichzelf. Wij zien het als een middel om aan maatschappelijk relevante thema’s te werken en tot leven te brengen door een concreet en uitvoerbaar project.

Ontwikkeling van de kades

De onbenutte ruimtelijke kwaliteit langs kade zichtbaar maken en deze verbeteren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het begint wat ons betreft door reuring te creëren aan het water en de kade zelf. Zo laten we met POEL zien wat het doet met bewoners, de omgeving en de wijk.

In onder andere de Stadsvisie van de gemeente Rotterdam worden verschillende stukken waterkanten aangemerkt als kansrijk. De doorlooptijd van de uitvoering van deze visies is over het algemeen lang en lokale initiatieven zijn vaak speldenprikken (plaatsmaken) die noodzakelijk zijn om ontwikkelingen in gang te zetten. We dragen hieraan bij met POEL.

Recreatie en water

Rotterdam als waterstad kent nauwelijks plekken waar in natuurlijk zwemwater gezwommen kan worden. Dit, in combinatie met het oplopend tekort aan zwemwater, maakt het logisch hierin met buitenwater te experimenten. Deze waterkwaliteit wordt namelijk steeds beter! We denken aan deze positieve ontwikkeling een bijdrage te leveren door de verbeelding aan te wakkeren wat allemaal mogelijk aan de kades in de stad.

 

 


 

exploded view

TECHNIEK EN DUURZAAMHEID

BEWUST VAN ONZE OMGEVING

Duurzaamheid

Dit thema is al lange tijd onderwerp in visies, doelstellingen en projecten van de overheid en het bedrijfsleven. We denken echter dat er nog veel gedaan kan worden om zo´n belangrijk thema van ‘iedereen’ te maken. Het gaat hierbij om zowel technische, sociale als economische aspecten.
In technisch opzicht denken we een lowtech voorziening te realiseren zodat het begrijpelijk, toepasbaar, beheersbaar en kopieerbaar is.
Vanuit maatschappelijk oogpunt beogen we een duurzame samenwerking met bewoners en wijkpartijen, zodanig dat het niet eenmalig is. De wijk moet zich ´mede eigenaar´ kunnen voelen van POELen door ieder op zijn eigen manier mee te doen met dit initiatief, dragen bewoners zelf bij aan een duurzamere wijk. Onze inzet is om het project economisch duurzaam te maken door partijen te zoeken die zich voor een langere tijdsperiode hieraan willen verbinden. Het streven is om een evenwicht te vinden tussen de inzet van bewoners, overheid en private partijen zodanig dat de activiteit of voorziening voor langere tijd kan functioneren. Tot nu toe lukt dit goed en hebben partijen zich verbonden. Zie kop ‘Samenwerkende partijen’.

Ontwerp en techniek

De basis van het ontwerp is een duwbak van 79 bij 12 meter.  Hierop worden de verschillende onderdelen gerealiseerd: het zwembad, de ecologische waterfilter, duurzame techniek, kleedkamers, toiletten, een bar en een terras / loungegedeelte. Het zwemgedeelte zal worden voorzien van een zeil als bekleding van de bak. De andere opstallen werken we nog in detail uit, uitgangspunt is het gebruik van beschikbare restmaterialen en de integratie met de techniek op een educatief zichtbare manier.


 

Locaties

Poel in de stad